Ryttermærkekursus 3 & 4 på VSK

Dato: Den 17–18/6-2017 fra kl 10.00 – 16.00 ca.

Sted: Grønnerupvej 41 - 9640 Farsø

Krav til kurset: At du har læst elevhæfterne grundigt (kan købes gennem DRF - på deres hjemmeside) og evt. supplerende ryttermærkemateriale.

Til ryttermræke 4: Medbring kritik på rideprøven til ryttermærke 4 (se mere på DRF's hjemmeside under ryttermærke/rideprøve) – har du ikke rideprøven kan den tages om lørdagen efter teoriundervsiningen – vigtigt at det noteres i mailen ved tilmelding.

Formålet med ryttermærker:

Ryttermærke 3:

Formålet er at give rytteren viden og færdighed i:

 • sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med hesten

 • at varetage hestens daglige pleje

 • ansvar for hestens velfærd samt medvirken til at forhindre mishandling af hesten

 • forståelse for vigtigheden af, at foretage sundhedskontrol af hesten og hvad skal der gøres hvis hesten er syg

 • forståelse for hestens indlæringsprincipper

 • regler for ridning på banen og i naturen

 • kendskab til rytterens hjælpere

 

Ryttermærke 4:

Formålet er at give rytteren viden om:

 • hvordan træningen til og selve stævnedeltagelsen har indflydelse på hestens fysik og behov

 • hvordan rytterpsykologi kan anvendes i arbejdet med hesten og ved stævneforberedelse

 • kendskab til forskellige hesteracers anvendelsesmuligheder og ridefærdigheder

 • hvordan man skal kunne anvende sit kendskab til hestens indlæringsprocesser

 • kendskab til de etiske regler, der er gældende i forbindelse med stævnedeltagelse

 • hvordan man medvirker til forhindring af spredning af smitsomme sygdomme

 

Prisen for begge ryttermærker er kr. 1200, dette er incl. formiddagsguf, eftermiddagsguf, undervisning, ekstra undervisningsmateriale, prøverne, diplomerne, emblemerne samt underviser -og dommerudgifter. Frokost medbringes selv

Medbring egen hest/pony til prøveafholdelse om søndagen... - også lørdag hvis rideprøven ikke er aflagt – dagsboks er til rådighed GRATIS begge dage. (mulighed for overnatning - kr. 100)

Har du i forvejen taget et af ryttermærkerne kan du sagtens deltage alligevel. Så er prisen kr. 700.

Sidste tilmeldingsdato 20/5-2017 på mail kontakt@staldvaeldgaard.dk

Info i mailen: navn, adresse, postnr./by, fødselsdato og klub (forkortelse) samt om rideprøven skal tage lørdag.

Indbetaling på konto: 9174 - 658 159 6926 (tilmelding er først gældende når vi kan se indbetalingen – husk noter navn)