PGA NUVÆRENDE SITUATION I DK UDSÆTTER VI GENERALFORSAMLINGEN

VI SÆTTER NU DATO PÅ SENERE TIDSPUNKT

 

HAR I FORSLAG OG/ELLER VEDTÆGTSÆNDRINGER MÅ I GERNE MAILE DEM TIL OS TRODS DATO IKKE ER SAT....

VI SES.

 

GENERALFORSAMLING

VSK

 

ONDSDAG DEN 18/3 – 2020

 

KLOKKEN 18.30

 

 

 

Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer samt øvrige forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen, som ikke fremgår specifikt af dagsordenen, skal senest udsendes i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

Dagsordenen:

 

 1. Valg af dirigent.

   

 2. Bestyrelsens beretning.

   

 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

   

 4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for klubben det kommende år.

   

 5. Fastsættelse af kontingent.

   

 6. Behandling af indkomne forslag.

 

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring i § 8 (ændres fra 5 medlemmere til 5 eller 7 medlemmere)

 

 1. Valg af medlemmere til bestyrelsen.

  2 nye medlemmere skal vælges

  Stine, Ann & Anne Mette ønsker genvalg.

  Valg af to suppleanter ønskes.

   

 2. Valg af bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant.

   

 3. Eventuelt.