Charmør & Line

Undervisning & opstald køre udenfor klubbens regi, så det er Line Asmussen der skal rettes henvendelse til hvis man ønsker at modtage undervisning &/eller opstaldning...

Hjemmeside: www.staldvaeldgaard.dk

Mobil nr.:      25 16 04 08

Mail adr.:      kontakt@staldvaeldgaard.dk