Stald - ordens – & sikkerhedsregler for VSK

 

VSK har til huse på Stald Vældgård, Grønnerup 41, Farsø og skal til en hver tid følge stedets gældende regler samt ordens- og sikkerhedsregler for VSK.

 

 

Stald

 

 • Ingen færden i privatstalden med mindre du har hest opstaldet/i træning.

 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.

 • Alle fejer og rydder op efter sig selv.

 • Ingen montering af ektraudstyr i og på boksen uden aftale med daglig leder.

 • Ingen skilte/tegninger på boksen udover navneskilt.

 • Hesteejeren skal selv medvirke til at holde krybbe & vandkop rene.

 

Ridehus/bane & terræn

 

 • Det er ikke tilladt at have hesten løs i hallen/banen – undtagen ved løsspringning og andet er aftalt

 • Alle skal bære fastspændt ridehjelm.

 • Ryttere u/18 år skal benytter sikkerhedsvest ved springning.

 • Der rides altid venstre mod venstre.

 • Musik hvis alle i hallen ønsker det – via radio IKKE  ørebøffer!!! - du kan ikke orientere dig og det er utryk for alle.....

 • Ved terrænridning skal færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter. Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

 • Rides der alene i terrænet skal rytteren give besked herom.

 • Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen

 • Man rider selvfølgelig IKKE på markarealer man ikke har fået tilladelse til.

 • Læs deruover opslag i ridehuset.... - OBS på regler omkring lys i hallen!

   

Undervisning

 

 • Som udgangspunkt er det Torben & Line der varetager alt undervisning/træning på Vældgård, hvis ikke andet er aftalt med Line.

 • Tilmelding til undervisning hos Torben aftales med Line.

 • Undervisningsplanen kan ses på www.staldvaeldgaard.dk.

 

Generelt

 

 • Al færdsel og ridning foregår på eget ansvar.

 • Alle op til og med 16 år bærer fastspændt ridehjelm i al færden omkring hesten.

 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.

 • Ingen løber eller råber/støjer i og omkring faciliteterne, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke.

 • Ingen udøver fysisk eller psykisk vold overfor hesten.

 • Hunde på matriklen frabedes - aftal med Line & Dan, hvis i finder det nødvendigt at tagen hunden med....

 • Parkering af personbiler - på græsareal – ikke i gården. Parkering med hestetrailer, på trailerpladsen ved stalden (oppe ved udendørsbanen).

 • Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens krav og sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

 • Vældgårds Sportsrideklub kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation for nedenstående krav/regler, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne.

 • Åbningstiderne SKAL  selvfølgelig overholdes.

   

  Med venlig hilsen VSK's bestyrelse